PALVELUT

Sähkötarkastukset

Teen laatutavoitteisiisi vastaavat ja lain edellyttämät sähkötarkastukset laitteistoluokille 1, 2 ja 3c.

Sähkötarkastuksessa varmennetaan sähkölaitteistojen ja sähköasennusten määräystenmukaisuus. Varmennustarkastus tehdään käyttöönoton yhteydessä ja määräaikaistarkastus tehdään laitteiston luokasta riippuen 10 tai 5 vuoden välein. Teen tarvittaessa myös sähkölaitteistojen kuntokartoituksia.

Sähkölaitteistojen tarkastuksessa varmistan, että kunnossapitotoimenpiteet on toteutettu ja kunnossapidossa vaadittavat suoja- ja turvalaitteet sekä piirustukset ovat käytettävissä ja asianmukaiset. Sähköasennusten tarkastuksessa tarkastamme, että laitteisto täyttää kaikki laki- ja turvallisuusvaatimukset.

Sujuvaa sähkötarkastusta varten toimita minulle tarkastukseen vaadittavat tiedot, jotka löydät linkin takaa.

▸ tiedot sähkötarkastukseen


Toimin Tukesin valtuuttamana sähkötarkastajana.Työmaavalvonta

Huolehdin, että sähköjärjestelmien toimivuudelle ja turvallisuudelle asetetut tavoitteet toteutuvat.

 • Sähkötöiden asennustyövalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • Hankekuvauksen ja suunnitelmien vastaavuuden seuraaminen ja arviointi
 • Loppudokumentoinnin tarkastaminen
 • Palavereihin osallituminen ja muistioiden laadinta

 • Työmaavalvojana ohjeistan hankkeen toteuttamisessa lakien, määräysten, ohjeiden sekä hyvän ja turvallisen rakennustavan mukaisesti. Tehdystä työstä saat työn jälkeen asiaan kuuluvat dokumentit.

  Kun olet yhteydessä heti rakennushankkeen alussa, vältyt mahdollisilta virheiltä sähköratkaisuissa ja turhilta korjauskuluilta. Rakennustyön läpi käyminen auttaa havaitsemaan rakentamiseen liittyviä riskitekijöitä ja löytämään niihin ratkaisut.

  Voin auttaa myös erilaisissa käyttö- ja kunnossapito tehtävissä. Tavoitteenani on nostaa vesivoimalaitoksilla tehtävien huoltojen ja töiden teknistä tasoa sekä parantaa kunnossapitoa.

  Kunnossapidon määrittely ja ulkoistusprosessit

  Vesivoimalan kunnossapidon suunnitteleminen sekä ulkoistusprosessissa avustaminen ja ulkoistussopimuksen tekeminen.

  Kunnossapitosuunnitelman laatiminen

  Laadin vesivoimaloille johdonmukaiset sekä asianmukaisesti laaditut kunnossapitosuunnitelmat.

  Kunnossapitosuunnitelman läpikäynti

  Olemassa olevan kunnossapitosuunnitelman läpikäynti ja arviointi sekä mahdollisten muutosten tekeminen alkuperäiseen suunnitelmaan.

  Hankkeen vetäminen

  Vesivoimalan kunnossapitotöiden johtaminen ja organisointi.

  Turvallisuusdokumentointi

  Lakisääteisen turvallisuusdokumentoinnin toteutus.

  Sähkölaitteistojen lämpökuvaukset

  Lämpökuvaukset sähkölaitteistoille FLIR E6, ammattikäyttöön suunnitellulla, lämpökameralla. Kameralla voi kuvata myös rakennusten lämpövuotoja talvisin.