Sähkötarkastukseen toimitettavat tiedot

Sujuvaan sähkötarkastukseen toimita tilauksen yhteydessä tai viimeistään tarkastustilaisuuteen kirjallisena seuraavat tiedot:


Kohteen perustiedot

 • Sähkölaitteiston haltija ja rakentaja yhteystietoineen
 • Mahdollinen kunnossapitoyhtiö yhteyshenkilötietoineen sekä käytönjohtaja yhteystietoineen


 • Varmennustarkastus

 • Varmennustarkastuksessa kohteen tulee olla tarkastettavilta osiltaan käyttöön otettavissa.
 • Pöytäkirja suoritetusta käyttöönottotarkastuksesta mittauspöytäkirjoineen. Poikkeamasta tulee olla kirjallinen selvitys.
 • Luokkien 2-3 laitteistoista tarvitaan selvitys turvallisuuden ylläpitävästä kunnossapito-ohjelmasta, muiden osalta asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet kansiossa.
 • Mielellään myös täytetty tilauslomake, josta käy ilmi tarkastusalueen laajuus ja erityispiirteet ellei niistä ole sovittu tilauksen yhteydessä.


 • Määräaikaistarkastus

 • Määräaikaistarkastusta varten on tarkastuksen tilaajan hankittava sähkölaitteiston omistajan suostumus tarkastukselle
 • Tarkastusta varten tulee tarkastuskohteessa olla käytettävissä kohdetta koskevat käyttöpiirustukset sekä pöytäkirjat aiemmin tehdyistä sähkölaitteiston tarkastuksista.
 • Luokkien 2-3 laitteistoista tarvitaan selvitys säädösten edellyttämästä, turvallisuutta ennalta ylläpitävän kunnossapito-ohjelman toteutumisesta.
 • Muiden laitteistojen osalta vaaditaan laitteiston asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.


 • Tarkastuksia varten tulee olla mahdollisuus päästä kaikkiin tarkastuksen kohteen tiloihin. Mukana tulisi olla joko sähkölaitteiston haltijan tai rakentajan edustaja. Heille tulee varata mahdollisuus osallistua tarkastukseen.