SP Vaaraton Oy

Avoimet ovet Korvensuussa 2015SP Vaaraton Oy on kehittynyt tarkastustoiminnassa vuoden 2016 aikana. Vuosien työ suurjännitelaitteistojen parissa on tarjonnut oivan näkökulman sähkötarkastuksiin. Erityisesti kokemusta on kasvattanut Mittaustek Oy:n kanssa tehty yhteistyö ja impedanssimittausten tekeminen. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus laajentaa tarkastustoimintaa verkkoyhtiöiden 5 v. määräaikaistarkastuksiin.

NYT UUTTA LÄMPÖKUVAUKSET!

Vesivoima

Vesivoima on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi yritykselle.  Yritys on tehnyt vaativaa kunnostustyötä Korvensuussa. Voimalaitos on otettu käyttöön vuoden 2016 aikana. Osaamista pyritään tarjoamaan myös muille vesivoimayhtiöille.

Toimitilat

SP Vaaraton Oy:n toimitilat sijaitsevat Kokemäellä Kolsin vesivoimalaitoksen välittömässä läheisyydessä Kolsin Vesivoimantuotanto Oy:n tiloissa. Mynämäellä voimalaitoksen osoite on Koskerannankuja 11, Mynämäki.

Ota yhteyttä ja kysy, miten SP Vaaraton Oy voi palvella. 

Twitteristä