SP Vaaraton Oy

Avoimet ovet Korvensuussa 2015SP Vaaraton Oy on kehittynyt tarkastustoiminnassa vuoden 2016 aikana. Vuosien työ suurjännitelaitteistojen parissa on tarjonnut oivan näkökulman sähkötarkastuksiin. Erityisesti kokemusta on kasvattanut Mittaustek Oy:n kanssa tehty yhteistyö ja impedanssimittausten tekeminen. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus laajentaa tarkastustoimintaa verkkoyhtiöiden 5 v. määräaikaistarkastuksiin.

Vesivoima

Vesivoima on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi yritykselle.  Yritys on tehnyt vaativaa kunnostustyötä Korvensuussa. Voimalaitos on otettu käyttöön vuoden 2016 aikana. Osaamista pyritään tarjoamaan myös muille vesivoimayhtiöille.

Toimitilat

SP Vaaraton Oy:n toimitilat sijaitsevat Kokemäellä Kolsin vesivoimalaitoksen välittömässä läheisyydessä Kolsin Vesivoimantuotanto Oy:n tiloissa. Mynämäellä voimalaitoksen osoite on Koskerannankuja 11, Mynämäki.

Ota yhteyttä ja kysy, miten SP Vaaraton Oy voi palvella. 

Twitteristä