SP Vaaraton Oy

Vuosi 2015 oli sangen vaiherikas yrityksessä. SP Vaaraton Oy osti Korvensuun vesivoimalaitoksen Mynämäen Korvensuusta ja samalla perustettiin uutta liiketoimintaa yhdessä Sähköastek Oy:n kanssa. Näin syntyi Mittaustek Oy. Mittaustek Oy tekee mm. ammattitaidolla maadoitusimpedanssimittauksia.

Samalla aloitettiin sähkötarkastustoiminta. Tarkastustoiminta on keskittynyt teollisuuteen ja suurjännitelaitteistojen tarkastuksiin. Myös maatilakiinteistöt ovat tuttuja tarkastuskohteita.Avoimet ovet Korvensuussa 2015

Vesivoima

Vesivoima on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi yritykselle.  Yritys on tehnyt vaativaa kunnostustyötä Korvensuussa. Voimalaitos on tarkoitus ottaa käyttöön vielä vuoden 2016 aikana. Osaamista pyritään tarjoamaan myös muille vesivoimayhtiöille.

Toimitilat

SP Vaaraton Oy:n toimitilat sijaitsevat Kokemäellä Kolsin vesivoimalaitoksen välittömässä läheisyydessä Kolsin Vesivoimantuotanto Oy:n tiloissa. Mynämäellä voimalaitoksen osoite on Koskerannankuja 11, Mynämäki.

Ota yhteyttä ja kysy, miten SP Vaaraton Oy voi palvella. 

Twitteristä