Yrittäjä esittely

Juhani Pere Juhani Pere, Kokemäki 

Olen toiminut usean vuoden ajan eri vesivoiman tuottajien palveluksessa. Sitä kautta olen saanut runsaasti kokemusta vaativista vesivoimalaitosten käyttö- ja kunnossapitotehtävistä. Kokemusta on kertynyt myös kunnossapidon ulkoistusprosessista ja sopimusten tekemisestä. Lisäksi monet vesivoimassa mukana olevat toimijat ovat tulleet tutuiksi. 

Yrittäjäksi ryhtyminen.

Vesivoimalaitoksilla sähkölaitteistojen käytettävyyteen ja kunnonvalvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Riskinä ovat korkeat 10 kV ja 110 kV jännitteet sekä voimakkaat magneettikentät. Tuon kokemuksen kautta työturvallisuudesta on tullut työssäni arkipäivää. Halu tarjota kokemukseni niin yksityisten kuin yritysten käyttöön johti lopulta yrittäjäksi. Yrittäjänä voin olla laajemmin tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja kohtaan päivittäin mielenkiintoisia haasteita.

Koulutus takaa ammattitaidon.

Kokemuksen lisäksi sähköpätevyys 1, sähkölaitteistojen kuntotutkijapätevyys sekä sähkövoimatekniikan insinöörin koulutus takaavat ammattitaidon.

Juhani Pere
Yrittäjä
SP Vaaraton Oy

Twitteristä