Sähkötarkastukset

Tukes on hyväksynyt Juhani Peren valtuutetuksi sähkötarkastajaksi v. 2014 joulukuussa. Määräaikais- ja varmennustarkastuksia suoritetaan luokissa 1, 2 ja 3c. Tarkastukset tilataan suoraan Juhani Pereltä.

Sähkötarkastuksista lyhyesti: Tarkastuksia tulee suorittaa sähkölaitteiston käyttöönoton yhteydessä, jolloin urakoitsijan tulee huolehtia tarkastuksen tilaamisesta. Määräaikaistarkastuksesta huolehtii sähkölaitteiston haltija (omistaja). Määräaikaistarkastu tulee suorittaa 15 - 5 vuoden välein yli 35 A sulakkeella suojatuissa kohteissa. Tarkastusvelvollisuus ei koske asuntoja. Tukesin ohje asiasta.

Maatilakohteiden tarkastushinta on alkaen 280 € alv. 0% (2016). MTK jäsenet voivat tiedustella MTK-alennusta. 

Varmennustarkastukset suoritetaan SFS 5825 mukaisesti. Samoin määräaikaistarkastukset voidaan suorittaa ko. standardia soveltaen. 

Erikoisosaamista on suurjännitelaitteistojen tarkastuksista. Kokemusta on kertynyt Mittaustek Oy:lle tehtyjen maadoitusimpedanssimittausten kautta. Myös asiakasprojektien kautta saatu kokemus on ollut arvokasta.

Tarkastuksista voi kysyä hinnan erikseen. 2-luokan laitteistoista annetaan aina erikseen tarjous. Yhteydenotot täältä.

 

Twitteristä